نظارت بر اجرای دکوراسیون

نظارت بر اجرای دکوراسیون

نظارت بر اجرا


نظارت بر حسن انجام کار از اصول مهم و لازم در اجرای طراحی دکوراسیون داخلی می باشد. در صورتی که بهترین و مناسبترین طرح ها خارج از اصول و با بی دقتی و بی کیفیتی اجرا شوند نتیجه زحمات تمامی پروسه از بین خواهد رفت. لذا بن تا بام این امکان را فراهم نموده تا در صورتی که به هر دلیلی مجموعه بن تا بام اجرای طرح را بر عهده نگرفت، نظارت از طرف کار در مجموعه صورت گیرد.

تیم ناظر بر حسن انجام کار و کنترل کیفیت توجه کامل خواهد داشت. کلیه ی مراحل اجرای طرح از جمله خرید مواد، انتخاب رنگها، دقت در رعایت تناسبات، دقت در چیدمان درست عناصر طراحی و ... برای رسیدن به نتیجه مطلوب می بایست با ریزبینی و دقت وافر صورت گیرند.

نظارت بر اجرا

تماس با ما

 آدرس: تهران، شهرک گلستان، بلوار کوهک، خیابان سهراب سپهری

تلفن: 44768015 021

ایمیل: info(at)bontabam.com

جستجو